Uprawy sadownicze charakteryzują się stosunkowo wysokim zużyciem chemicznych środków ochrony roślin co nie pozostaje obojętne dla jakości uzyskiwanych owoców. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed chorobami i szkodnikami atakującymi sady wydaje się niemożliwe zrezygnowanie z takiej technologii upraw zapewniając jednocześnie jej opłacalność.

Technologia EMTM jest alternatywą która pozwala na ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin poprzez pobudzenie naturalnych mechanizmów obronnych roślin i ograniczenie występowania szkodników.

Produkty dostępne w Technologii EMTM stosowane w sadownictwie:

  • EM Naturalnie AktywnyTM     
  • EM-5
  • EM-Ogród
  • EM Bokashi Starter KompostowyT

Stosowanie poszczególnych preparatów jest uzależnione od rodzaju uprawy i sezonu wegetacyjnego, a także od stopnia zdegradowania gleby.

Podstawą przy rozpoczęciu pracy z Technologią EMTM jest wykonanie analizy gleby pod kątem zawartości próchnicy i poziomu pH. Na podstawie uzyskanych wyników dostosowujemy dawkowanie preparatu EM Naturalnie Aktywny.

Stopień degradacji gleby i wartość pHIlość EM Naturalnie AktywnyTM w litrach/1 ha
Zawartość próchnicy powyżej 5%40
pH 7
Corocznie
Zawartość próchnicy powyżej około3%
pH ok.6
1 rok stosowania80
2 rok stosowania60
3 rok stosowania40
Zawartość próchnicy około 1,5%
pH ok. 5
1 rok stosowania100
2 rok stosowania100
3 rok stosowania100
Kolejne lata jak przy zawartości 3%próchnicy
Zawartość próchnicy poniżej 1%300
pH  poniżej 5
Równolegle stosujemy wysokie nawożenie organiczne, nawozy zielone, itp. Dawkę utrzymujemy aż do zaobserwowania poprawy, potem stopniowo zmniejszamy tak jak przy zawartości próchnicy 1,5%


Poniższa tabela przedstawia zalecane dawki preparatu EM Naturalnie Aktywny w zależności od stopnia zdegradowania gleby:

Skomplikowany proces symbiozy roślin
i mikroorganizmów glebowych posiada zdolność  samoregulacji dopiero od pewnego poziomu. Gleboznawcy ustanawiają dolną zawartość węgla na poziomie ok. 1% (czyli zaw. próchnicy ok. 2%). W glebie przy takim poziomie węgla azot może być wykorzystany do wzrostu roślin. Optymalna regulacja zaczyna się od około 2,5% węgla (ok.5% próchnicy). Jednocześnie stosunek węgla do azotu musi zawierać się pomiędzy 7/1 a 10/1. Na podstawie wiosennej mineralizacji może być oszacowana zdolność plonotwórcza gleby. Typową glebę zawierającą ok. 1% węgla można nazwać zdegradowaną. Zawiera ona w warstwie ornej ok. 3,5t/ha organicznego azotu, z którego co roku mineralizuje się ok. 1-2%. Przy wiosennej mineralizacji otrzymuje się 35-70 kg/ha( N-NO3). Organiczne nawożenie może wnieść dodatkowo około 40kg azotu.

Na przykładzie pszenicy ozimej, ogranicza to jej plon do poziomu 3-4 t/ha. W produktywnej ożywionej glebie, która z reguły należy odtworzyć, zawartość organicznego azotu w warstwie powierzchniowej ( o głębokości ok. 10 cm) wynosi nawet 19 t/ha. W okresie wegetacji, uwalniane jest w glebie min. 300 kg/ha azotu. Jest to dolna granica przy plonie pszenicy ok. 10 t/ha. Taka gleba nie potrzebuje już więcej wapnowania, ponieważ sama utrzymuje się w równowadze chemicznej. Powszechnie wiadomo, że naturalny proces odbudowywania żyzności gleby może trwać wiele lat i jest uzależniony od nawożenia, rodzaju uprawy i płodozmianu, następnie od lokalnego klimatu, stosunków wodnych, typu gleby itd. Z tego wynika, że jest to proces długotrwały. Życie biologiczne w glebie przy jej intensywnej uprawie i braku nawozów organicznych trzeba wspierać z pomocą Efektywnych Mikroorganizmów EMTM.

Jeśli do masy organicznej w glebie dostarczymy Efektywne Mikroorganizmy EMTM wówczas zaczynają one dominować nad mikroorganizmami chorobotwórczymi, co objawia się fermentacyjnym procesem rozkładu i mineralizacji. Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów stosowania tej technologii należy skrupulatnie przeprowadzać zabiegi oprysku wg poniższego harmonogramu:

1. Okres jesienny, zaszczepienie gleby Efektywnymi Mikroorganizmami.

Oprysk preparatem EM Naturalnie Aktywny i EM-5 należy przeprowadzić już po zbiorach owoców. Zabieg ten przeprowadzamy za pomocą opryskiwacza sadowniczego, kierując strumień oprysku w kierunku dolnych partii drzewek i na glebę. Celem tego oprysku jest wprowadzenie mikroorganizmów do gleby i zabezpieczenie jej przed procesami gnicia zachodzącymi przy rozkładzie opadających liści. Ponadto preparat EM-5chroni przed rozwojem patogennych grzybów w opadłych liściach które z wiosną stanowiły by niebezpieczne siedlisko chorób. Podstawowa dawkaEM Naturalnie Aktywny w tym zabiegu wynosi 40l/ha w 400 litrach wody i 2 litry EM-5 (oprysk łączony).

1. Początek wiosny, pojawienie się zawiązków liści.

Pierwszy wiosenny oprysk preparatem EM Naturalnie Aktywny należy przeprowadzić w momencie gdy na drzewach pojawiają się zawiązki liści. Dla wzmocnienia efektu ochronnego jeszcze przed rozpoczęciem kwitnienia EM Naturalnie Aktywny w ilości 20l/ha w 300l wody łączymy z EM-5 w ilości 2-3 litrów/ha (oprysk łączony).

III. Faza pąka, przed rozpoczęciem kwitnienia.

Faza pękania pąków jeszcze przed rozpoczęcie okresu pełnego kwitnienia to wyjątkowo newralgiczny moment w sadownictwie. Jest to czas wytężonych sił witalnych roślin i czas kiedy są one narażone na ataki patogenów. Należy przeprowadzić oprysk jak w punkcie II ( EM-5 w ilości 3-5l/ha).

Nie należy przeprowadzać oprysku w czasie pełni kwitnienia.

1. Koniec kwitnienia, początek zawiązywania owoców.

W  tym okresie przeprowadzamy zabieg oprysku jak w punkcie III. Efektywne Mikroorganizmy i wyciągi roślinne zawarte w EM-5 zabezpieczają rośliny przed szkodnikami. Wpływają również stymulująco na rośliny, wzmagając ich naturalną odporność. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko opadania zawiązków owoców.

1. Wzrost owoców, przed okresem dojrzewania.

Podczas wzrostu i dojrzewania owoców są one stale narażone na infekcje i ataki szkodników. Dla zabezpieczenia wysokich, doskonałej jakości plonów zalecamy jeszcze jeden oprysk EM Naturalnie Aktywnym i EM-5 jak
w punkcie III.

Bardzo ważne jest zachowanie okresu karencji pomiędzy opryskami Efektywnymi Mikroorganizmami i chemicznymi środkami ochrony roślin, minimum 2 tygodnie.  W przypadku Technologii EM niezwykle istotna jest możliwość a nawet wskazanie przeprowadzania oprysku w czasie deszczu, kiedy żadne środki chemiczne nie mogą być zastosowane. Często pozwala to na zachowanie okresu karencji i wpływa na ułatwienie przenikania Efektywnych Mikroorganizmów w głąb gleby z wodą opadową.

W uprawie roślin kwasolubnych można zastosować preparat EM Bokashi Starter Kompostowy. Należy rozprowadzić go na powierzchni międzyrzędzi w ilości 10 kg/a, i dokładnie wymieszać z glebą podczas uprawek. Można go także stosować przed nasadzeniami bezpośrednio w miejscach planowanych rzędów, na kilka dni przed nasadzeniem, dokładnie mieszając z glebą i opryskując ją roztworem EM Naturalnie Aktywnyw stężeniu 1:10.

Stosowanie Technologii EM w sadownictwie wpływa na :

  • jakość i wysokość uzyskiwanych zbiorów
  • przechowalnictwo owoców
  • znaczne obniżenie zawartości metali ciężkich w zbiorach

Technologia EM poprzez działanie na rośliny wpływa na jakość produktów które spożywamy my i nasze dzieci!

Przechowalnictwo owoców

Owoce wyprodukowane z zastosowaniem Technologii EM dłużej zachowują swoją jakość w okresie przechowywania.

Dzięki zastosowaniu pełnej Technologii EMTM w trakcie sezonu wegetacyjnego stymulujemy naturalną odporność roślin, co przekłada się na wydłużony okres przechowalniczy owoców uzyskanych z tych upraw. Należy pamiętać, że nie należy przeprowadzać oprysku preparatami EM w okresie pełnej dojrzałości owoców. Najważniejszym okresem mającym wpływ na kondycję drzewek i owoców, jest czas powstawania zawiązków a nie okres końcowego dojrzewania.

W sadach gdzie stosowana jest pełna Technologia EMTM owoce wykazują zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne powstałe np. podczas gradobicia ( uszkodzone owoce zabliźniają się, nie gniją).
Kup teraz
 

Produkty lecznicze lubelskie

Gospodarstwo Ekologiczne Chmiel Sławomir

Efektywne mikroorganizmy Świdnik Lublin

Produkty lecznicze Świdnik Lublin

gospodarstwo ekologiczne Świdnik Lublin

Ochrona roślin Świdnik Lublin lubelskie

Gospodarstwo ekologiczne lubelskie


Efektywne mikroorganizmy Świdnik

Strona korzysta z plików cookies i zapisuje pliki tymczasowe na Twoim komputerze. Pozostając na niej akceptujesz te warunki. Więcej TUTAJ.